پارسیان یوتاب کلیه امکانات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی خود را جهت ارائه سرویس مناسب بمنظور حمل کالا از نقاط مختلف دنیا به ایران و بالعکس به کار گرفته تا با یاری خداوند و با اتکاء به تجربیات مدیران و کارکنان خود بتواند مناسب ترین نرخ حمل ، نوع حمل ، وسیله حمل و مسیر حمل را به مشتریان خود پیشنهاد نماید .شرکت پارسیان یوتاب، با توجه به ارتباط کاری نزدیک با تعداد زیادی از شرکت های برزگ کشتیرانی وحمل ونقل بین المللی دنیا در کشورهای اروپایی و خاور دور قادر است سرویس های مشروحه ذیل را با حداقل قیمت و کوتاه ترین زمان و شرایط مناسب ارائه نماید :

 

  • - سرویس منظم کامیونهای گروپاژ، کامیون های دربست و مستقیم از اروپا با کامیونهای ایرانی و خارجی
  • - سرویسهای کشتی / کامیون و کشتی / قطار
  • - سرویسهای کانتینر و حمل پروژه ها و محمولات فوق سنگین
  • - حمل کالاهای هوایی و دریایی
  • - حمل کالاهای ترانزیتی از طریق بنادر جنوب و شمال ایران به سایر کشور ها بخصوص کشورهای آسیای میانه