برقراری روابط تجاري در سطح بين المللي نياز به آشنايی با مراحل ورود کالا، منابع تهيه کالا، آشنايی با شرايط پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، گشايش اعتبار، انواع بيمه حمل و نقل، بازرسی کالا، اسنادحمل، بارنامه، عدل بندی، گواهی بازرسی و مراحل ترخيص کالا دارد. اعضا و مشاورین این شرکت از کارشناسان و وکلای دارای سابقه کار اجرایی و مدیریتی در گمرکات کشور می باشند که انتظار می رود به مدد تجربه و تخصص و اطلاع از آخرین مقررات در حوزه گمرک ، بهترین خدمات را به متقاضیان ارائه نمایند. این خدمات شامل موارد ذیل می باشند:.

  • - ارائه مشاوره قبل از واردات و صادرات
  • - ارائه مشاوره و همکاری در برخورداری صاحبان کالا از مزایا و تسهیلات
  • - قبول انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در ارتباط با گمرک
  • - مشاوره در مورد فنون و روش هاي مذاكرات بين المللي
  • - اصول تنظيم قراردادهاي بين المللي
  • - مشاوره در مورد روش هاي پرداخت بين المللي
  • - مشاوره در مورد مكاتبات بازرگاني