دبیرکل اتاق بازرگانی اردبیل گفت: در حال‌حاضر اتاق اردبیل با کسب نمره ۵ کسب و کار قابل قبولی ندارد جزو ۵ استان دارای وضعیت نامساعد کسب و کار می‌باشد.

نبود گمرک تخصصی در استان اردبیل به یک مانع جدی تبدیل شده است

حسین وثوقی ایرانی اظهار داشت: اتاق بازرگانی اردبیل با کسب نمره پایین در حوزه کسب و کار در حال‌حاضر در بین 5 استان با میزان کسب و کار بسیار پایی قرار دارد که این وضعیت قابل قبول نبوده و نیاز به بهبود دارد.وی با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام شده وضعیت کسب‌و کار در استان اردبیل در تابستان امسال نسبت به سه ماهه اول سال نامساعدتر است، افزود: طبق ارزیابی سه ماه تابستان 96 نمره اتاق بازرگانی استان اردبیل 5.77 بوده که این میزان کسب و کار اصلا مورد قبول نیست.دبیرکل اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: براساس یافته‌های طرح ارزیابی کسب و کار در تابستان امسال استان‏ اردبیل جزو 5 استان دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‏‌ها بوده است که در این زمینه اتاق بازرگانی استان موظف است تا تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت شاخص کسب و کار اردبیل را انجام دهد.وثوقی ایرانی با بیان اینکه احداث و راه‌اندازی گمرک‌های تخصصی ویژه صادرات یکی از طرح‌های موثر در راستای بهبود کسب و کار استان اردبیل می‌باشد، گفت: نبود گمرک تخصصی در استان اردبیل به یک مانع جدی تبدیل شده است به طوری که به دلیل نبود عنوان تخصصی در گمرک بیله‌سوار تجار و بازرگانان منطقه با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند که این موضوع کسب و کار و میزان اشتغال استان را نیز تا حد چشمگیری کاهش می‌دهد.وی با اشاره به سهم صادرات چمدانی در کل صادرات استان اظهار کرد: این گونه صادرات نقش و تاثیر بسزایی در کل صادرات استان داشته که در برخی موارد با موانعی روبه‌رو بوده و انتظار می‌رود چنین موانعی در گمرک اردبیل برداشته شده و شاهد توسعه صادرات چمدانی از استان باشیم.